Szabó Zsolt:
Kavicsok

(Magyar haiku versek)

Megjelenés: 2015.
Formátum: mobi, pdf
Ár: 300 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

A haiku hagyományos japán verselési forma. A versek általában háromsorosak. A haiku összesen tizenhét szótagból (ondzsi) álló, címtelen, rímtelen és hangsúlyos vers. Három, 5-7-5 szótagszámú sorba tördelhető. Japán eredetiben ez a három sor sokszor valójában egy sorként jelenik meg, de ezt automatikusan három egységre tagolják. Minden sorban két hangsúly van.
Csaknem mindig találunk benne egy „évszakszót” (kigo), amely a lélegzetvételnyi haiku verset a természet nagy évi körforgásához köti. Mivel az évszakok témája központi helyet foglal el a versben, ezért a költőnek ún. „évszakszókat” kellett alkalmaznia. Például a „friss zöld fű”, az „ibolya” tavaszi, a „májusi eső”, a „rövid éjszaka” nyári, a „krizantém”, a „ciripelés” őszi, a „medve”, a „sas” téli ún. „évszakszó”. De a haikuköltő számára az sem volt mellékes, hogy milyen szókapcsolatban fordulnak elő ezek az „évszakszók”. Míg például a „vadlúd” a telet, a „hazatérő vadlúd” már a tavaszt idézi. Nippon fiai tulajdonképp nem is négy, hanem öt évszakot tartanak számon: ők ugyanis az újév napját szinte külön évszaknak tekintik. A gyűjtemény versei évszakok szerint vannak válogatva.


Maurice Percheron:
Japán hősi legendája

(La légende heroique du Japon)

Megjelenés: 2015.
Fordító: Novák Petra, Ambrus Kata
Formátum: mobi
Ár: 800 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

Egyszer volt, hol nem volt.. Csodálatos, mesés történetek elevenednek meg a könyv lapjain. Istenek születnek, sárkányok, szellemek keresztezik az emberek útjait. Ezekben az időkben varázslat és valóság még kéz a kézben jártak...
A Japán-szigetek megteremtésétől a 17. század elejéig követhetjük nyomon a japán mondavilágot. Miután az ég lakói magukra hagyták az embereket, legendás hősök jelentek meg. Útnak indultak leigázni Koreát, szembeszálltak a legyőzhetetlen mongolokkal, megalakították az első sógunátust, végezetül egyesítették a száz sebből vérző országot.
Hiánypótló, magyarul még soha meg nem jelent történetekkel találkozhat az olvasó, aki e regéken keresztül közelebb kerülhet a Távol-Kelet misztikus világához és a japán emberekhez. Megtudhatjuk, hogyan alakultak ki azok a jelvények, amelyek mind a mai napig a japán császári ház kincsei.
A könyv szerzője könnyen olvasható, élvezetes nyelven meséli el azokat a kalandokat, melyek a mai Japán kialakulását segítették. Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek más kultúrák iránt, akik mind a mai napig képesek hinni egy csodálatos, szép világban. Minden nép kiválasztott...


Lafcadio Hern:
Kwaidan


Megjelenés: 2015
Fordító: Ambrus Kata
Formátum: mobi
Ár: 800 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

 


Móra Ferenc:
Aranykoporsó


Megjelenés: 2015
Formátum: mobi
Ár: 800 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

Móra Ferenc történelmi regénye a 3.század végén, a római birodalom hanyatlása idején játszódik. Diocletianus császár az antik világ feltámasztásával próbálja megteremteni a birodalom belső rendjét, de törekvései során minduntalan szembe kerül az egyre erősödő kereszténységgel. Így a kezdeti toleranciát felváltja benne a gyűlölet, s nemsokára kitör az utolsó, egyben legvéresebb keresztényüldözés.
Az öregedő császár eközben szolgaként nevelteti fiát, aki egy jóslat szerint csak akkor lehet utódja ha kilétét nagykorúságáig titokban tudják tartani. Quintipor azonban reménytelen szerelemre gyullad a társcsászár egyik leánya, Titanilla iránt, majd megismerve a kereszténységet, Krisztus követőjévé válik. A pogány és a keresztény Róma küzdelme, s a fiatalok lassan bontakozó szerelme izgalmas, ugyanakkor költőien szép történetté formálódik a könyv lapjain.


Jókai Mór:
Az aranyember


Megjelenés: 2015
Formátum: mobi
Ár: 800 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

Jókai szülővárosának szájhagyományából választotta regényének témáját, s a főszereplő alakjához is valóságos személy szolgált mintául.
A Szent Borbála nevű vitorlás bárka a Vaskapu életveszélyes sziklái között menekül rakományával a magyar partra. Timár Mihály hajóbiztos, Fabula János kormányos, Trakilisz Euthym, a hajóvagyon tulajdonosa, valamint gyermeke, Timea a "Senki" szigetén kötnek ki, ahol két nő - anya és lánya -, Teréza és Noémi fogadja őket. A tulajdonos még a hajón öngyilkosságot követ el, s halála után Timár fölfedezi, hogy hatalmas értékű kincset hagyott a lányára. Korántsem érdekből, sokkal inkább féltő aggodalom táplálta gyengéd érzelmektől vezérelve feleségül kéri Timeát, aki viszontszerelem nélkül megy hozzá gyámolítójához. Az igazi boldogságot végül a "Senki" szigetén, a társadalomból kivonulva találja meg Timár.


William De Lange:
Az igazi Muszasi


Tacsibana Minehide
Busú denraiki

Megjelenés: 2015
Fordította: Ambrus Kata
Formátum: mobi
Ár: 800 Ft
Megrendelhető 2015 szeptember 15-től!

Mijamoto Muszasi (1584-1645) a legismertebb kardforgatók egyike a japán történelemben. Számos irodalmi mű, film és tévésorozat foglalkozik személyével a mai napig. Sajnos ezek közt kevés a régi, hiteles írás, melyeket olyanok készítettek, akik, ha sját maguk nem is ismerték Muszasit, legalább hűségesen rögzítették mindazt, amit kortársai meséltek róla.
A Busú denraiki a legkorábbi az ilyen fent is maradt írásművek közül. Tacsibana Minehide, Muszasi Niten vívóiskolájának ötödik generációs mestere jegyezte le 1727-ben. Muszasi saját alkotásait kivéve ez tekinthető a legmegbízhatóbbnak a kardforgató mester életét és tetteit illetően.
William de Lange, a Leideni Egyetemen és a Waseda Egyetemen, Japánban tanult nyelvet és japán kultúra-ismereteket. Jelenleg is fordítóként és tolmácsként dolgozik, szabad idejében Sinkage-rjú kardforgatást gyakorol. Az eredeti japán kéziratot nemcsak lefordította, hanem magyarázatokkal, háttérinforméciók sokaságával látta el annak történeteit. Így lapról lapra egyre élesebben rajzolódik ki elénk az igazi Muszasi alakja.